Cả hai đều ngã xuống ngay lập tức. Sau đó anh ấy và tôi rời khỏi bộ phim và đi ra. Anh ấy nói – cả hai đi bộ riêng, và nói chuyện điện thoại. Bởi vì có rất nhiều người giống như anh ấy trong khu vực mà cả hai chúng tôi đến. Chúng tôi chia tay nhau và bắt đầu tận hưởng những cuộc trò chuyện qua điện thoại. Anh ấy nói không ai thích anh ấy vì anh ấy béo phì. Cô ấy tiếp tục nói về những điều khác nhau trong một thời gian dài. Sau đó cô ấy bắt đầu khóc. Tôi đã giải thích cho anh ấy và an ủi anh ấy. Cô ấy ngừng khóc và nói với tôi rằng cô ấy đã có mong muốn trở lại trong đầu.