Nàng dâu thiếu thảo ở nhà chăm sóc cho bố chồng

Vì vậy, xem nó bị khóa. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy điều này, bởi vì làm sao dì Kiên có thể đi đâu mà không báo cho tôi biết! Dì Kiên và tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời trên giường đêm qua, nhưng tại sao dì Kiên không nói với tôi? Sự chú ý của tôi chuyển sang sự thật rằng chú có thể ở đây hôm nay, rằng chú có thể đi đâu đó với dì Kiên. Cả ngày nay tôi đã nhìn trộm nhà của Kiên Chachi vì tôi muốn gặp Kiên Chachi. Nhìn thấy dì Kiên khiến trái tim tôi như phát điên và tôi đi ngủ ngay khi nhìn thấy dì. Nhưng ngày hôm đó thật tồi tệ với tôi vì tôi cứ đợi hồ trà Kiên nhưng Kiên marini của tôi thậm chí còn không đến vào buổi tối.