MIAA-548 Cậu nhân viên bị giám đốc kích dục Yu Shinoda

MIAA-548 Cậu nhân viên bị giám đốc kích dục Yu Shinoda, Tôi đến gần và nói với anh ấy anh ấy đã ở đây lâu rồi nếu ai nhìn thấy anh ấy sẽ hiểu lầm. Tôi đã nói rõ với anh ấy rằng không có ích gì khi nói điều gì đó lạc hậu vì cả hai chúng tôi đều đã có gia đình riêng. Anh ấy đã làm, nhưng khi chúng tôi ở bên nhau, nó hơi khác tại sao nhiều năm sau anh lại kể một câu chuyện cũ khó hiểu, không phải lúc đó. Tôi đã tập trung vào ý tưởng về Minh trong một thời gian dài. Sau đó tám giờ. Trong khi đó, chồng tôi gọi điện và nói rằng anh ấy sẽ đến đó sau hai ngày.