MIAA-414 Bạn thân của năm khi cho dùng chung người yêu

MIAA-414 Bạn thân của năm khi cho dùng chung người yêu, Cả hai chúng tôi quyết định đi khám. Anh ấy hẹn gặp tôi ở ngoài với lý do đi mua một thứ gì đó. Tôi đã có quan hệ tốt với bác sĩ. cả hai chúng tôi đã quan hệ tình dục cùng nhau. Tôi sẽ viết câu chuyện của anh ấy sau. Khi các bác sĩ kiểm tra Kavia, điều không tưởng đã xảy ra. Cả hai chúng tôi đều bị thổi bay cảm xúc và kết quả là tôi trở thành cha của đứa con của cô ấy. Bây giờ tôi cũng rất lo lắng. Kavya bước ra từ bên trong, và bác sĩ cũng vậy. Bác sĩ nói với tôi Hảo đã phát điên chưa.