Một ngày nọ, cô ấy lại bắt đầu hỏi về bạn gái của tôi và tôi nói không. Sau đó, cô ấy nói – vậy là trước đây? Tôi nói – vâng, tôi đã có một người chị dâu xinh đẹp như bạn. Cô ấy nói – bạn không quan tâm đến các cô gái? Tôi nói – Tôi quan tâm đến Anubhabi. Cô ấy nói – được rồi! Ở Anu Bhabhi thế nào? Tôi nói – đôi mắt của bạn cũng rất tuyệt. Đôi môi của bạn đẹp làm sao! Đôi má của bạn mới đẹp làm sao! Cô ấy nói – ồ, đó là … Thế là đủ rồi. tôi lấy Đây là cách mọi thứ bắt đầu mở ra giữa chị dâu tôi và tôi. Cô ấy bắt đầu hỏi – bạn đã quan hệ tình dục bao giờ chưa?