Vì hôm đó có cuộc họp ở trường đại học nên tất cả sinh viên ở trường đại học và bố mẹ tôi đều ở trường đại học. Một hôm tôi đến ngân hàng. khi tôi không sống. Tôi đã phải đóng tài khoản cũ mà tôi có ngày hôm đó, vì vậy tôi phải mở một tài khoản với ngân hàng. Đó là lý do tại sao tôi đến ngân hàng trong mối quan hệ với anh ta. Khi tôi đến ngân hàng, tôi gặp Amit Ji ở đó và anh ấy đã nhận ra tôi. Anh ấy nói với tôi – bạn đang ngồi trong cabin của tôi! Anh ta cho tôi ngồi trong cabin và bắt đầu hỏi tôi – bạn đến đây để làm gì? Tôi nói với họ.