vì vậy Lin Xuanbing đành phải yên lặng gật đầu. … “Cái gì Đừng! Hãy đổi chỗ khác đi. Anh muốn tôi làm gì thì làm, nhưng làm ơn để tôi đi đây! Tôi làm việc ở đây và tôi có khả năng được công nhận. “Sau khi nghe yêu cầu biến thái của Huyền, Lin Xuanbing rõ ràng là không muốn chấp nhận nó. “Những người phục vụ ở đây và nhân viên văn phòng không nên gặp nhau thường xuyên,” Ran Mitsui chờ đợi biểu hiện của người phụ nữ trước mặt: “Còn nữa, như tôi đã nói, trong vài ngày tới tôi cần phải nghiêm khắc với cô.” “Tôi đang huấn luyện bạn để bạn có thể biểu diễn thật tốt trong Live Show này. Nếu bạn hứa, hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây và bạn có thể nghỉ ngơi thật tốt,