Fucking xảy ra ở một tốc độ rất cao. Vì vậy, hơi thở của chúng tôi là nhanh chóng. Chúng tôi ngồi trên đi văng. Khoảng 10 phút sau, sau khi chúng tôi trở lại bình thường, tôi nói với anh ấy – Bây giờ tôi mệt rồi. Cô ấy nói – vâng, tôi cũng mệt mỏi. Tôi nói – bây giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi. Sau đó tôi vào phòng ngủ với anh ấy và nằm trên giường. Anh châm hai điếu thuốc. Đưa cho tôi một ly và cô ấy bắt đầu tự uống một ly. Chúng tôi hôn nhau, để lại khói thuốc trên người nhau, và chúng tôi ngủ thiếp đi khi nói chuyện. Khi tôi mở mắt vào ban đêm, tôi thấy trên đồng hồ là 11: 00, cô ấy đang bú cặc tôi.