Làm tình cùng em diễn viên AV Tsuna Kimura lồn múp, bao giờ rời khỏi tâm trí tôi. Bất cứ khi nào tôi đến nhà Imran, mắt tôi có xu hướng đo cơ thể của mẹ anh ấy từ trên xuống dưới. Tôi tức giận đưa Imran đến thăm mẹ anh ta ở nhà anh ta, nó không bao giờ là ass của cô ấy. Tôi đã cố gắng gây ấn tượng với mẹ anh ấy. Suy nghĩ của anh ấy không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi. Bất cứ khi nào tôi đến nhà Imran, mắt tôi có xu hướng đo cơ thể của mẹ anh ấy từ trên xuống dưới. Tôi đã kích động Imran đến thăm mẹ anh ấy tại nhà của anh ấy. Tôi đã cố gắng gây ấn tượng với mẹ anh ấy. Suy nghĩ của anh ấy không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi. Bất cứ khi nào tôi đến nhà Imran, mắt tôi có xu hướng đo cơ thể của mẹ anh ấy.