Đêm đó, mắt chúng tôi chạm nhau trong một phần mười giây và tôi bối rối, bối rối. Tôi có thể thề. Đối với một con sói già, một con đực từng trải như tôi, cái nhìn đó là của một con cái đã chọn con đực của mình. Nhưng lúc đó, tôi nhắc lại, tôi không hiểu vì ngoài giây phút đó, tôi đã nhận được một lời chào rụt rè của cô ấy và rồi bữa tối trôi qua như dự đoán, cô ấy vắng mặt, nghiêm túc. ….Đó là chuyến đi thứ ba trong đêm hôm đó, tôi nghĩ là hai giờ sáng. Lolita đã lẻn vào phòng tôi lúc 10 giờ tối. Lúc đó bố mẹ tôi, những người lớn tuổi, đã chìm trong giấc ngủ say và căn phòng của tôi đêm đó là võ đài.