Tôi đã hiểu đúng điểm trống. Anh ta quan hệ tình dục mỗi ngày, nhưng ngay cả xã hội cũng sợ hãi trước Sonia. Không có Sonia, không ai sợ hãi. Bạn thậm chí không cần phải che giấu mối quan hệ của mình trong xã hội. Từ ngày hôm sau, tôi sẽ cố gắng tiếp cận Sonia. Akash bắt đầu cãi nhau với anh ta. Anh ngừng chú ý đến Sonia. Sau đó, tôi giải thích với Sonia rằng Akash sẽ không nghe bất cứ ai. anh ấy yêu bạn Sau đó, khi tôi gặp anh ấy, anh ấy đã quên mất bạn. Ngày mai anh sẽ đến với người khác và rồi anh cũng sẽ quên em. Tôi giải thích với Sonia và nói – con gái