Khách du lịch được massage kích dục lên đỉnh

Khoảng bốn tháng sau, visa cho chồng cô ấy, anh rể tôi, đến. Mẹ chồng tôi nói với tôi – bạn đến Derry và bỏ họ đi. Tôi nói với họ – ok, chúng ta sẽ đi. Vào ngày chúng tôi rời Delhi, sức khỏe của vợ tôi đột nhiên xấu đi. Vợ tôi không chịu đi. Tôi, anh rể và Khiêm rời đi Delhi lúc 10:30 sáng. Tôi đang lái xe. Anh rể tôi ngồi ở ghế bên cạnh tôi và Khiêm ngồi ở ghế sau. Bởi vì anh rể tôi đã rời đi với tôi, tôi không thể nói lời tạm biệt với Khiêm làm bất cứ gì. Tôi quan sát Khiêm qua tấm kính ở giữa. Lúc đó là 4:30 chiều khi chúng tôi đến Delhi. Chuyến bay của anh rể tôi là tám giờ.