JUL-398 Mới kết hôn mà người vợ đã lén lút ngoại tình

JUL-398 Mới kết hôn mà người vợ đã lén lút ngoại tình, Bạn nhìn một cô gái khỏa thân như vậy. Tôi đã nói với anh ấy, tốt, hãy làm điều đó. Để khiến anh ấy tham gia vào lời nói của tôi, tôi đã nói rằng nếu bạn phàn nàn với tôi, thì tôi cũng sẽ phàn nàn với chủ nhà về những gì bạn đang làm trong nhà. Sau khi nói điều này, khi tôi bắt đầu rời khỏi phòng, cô ấy đã ngăn tôi lại và nói, được rồi. Điều này không nên được truyền cho bất kỳ ai. Bây giờ tôi hiểu rằng cô ấy đang liên lạc. Rồi cô ấy kể đầu đuôi câu chuyện tình dục của người Ấn Độ, vậy anh trốn ở đây làm gì.