Idol Kaa_Mii xinh quá xem hoài không chán

anh ấy đã sống trong cùng một khu vực. Khi tôi đến chỗ anh ấy một ngày, anh ấy đang ngồi trên cây. Ngồi được một lúc, anh ấy bảo tôi ngồi vào lòng anh ấy … Tôi hoảng sợ ngồi xuống. Anh ấy bắt đầu yêu tôi khi vuốt ve tôi. Sau đó, anh ấy đã yêu cầu tôi ở lại nhiều hơn … vì vậy tôi bắt đầu xảy ra. Có một sự xích mích xảy ra trong đó. Tôi cũng rất thích bản thân mình. Được một lúc thì tôi rút con cặc của mình ra. Con cặc của anh tôi phải dài đến 6-7 phân. Khi tôi bắt đầu nhìn vào con cặc, anh ta đưa con cặc cho tay tôi. Tôi thích liếm con cặc của anh ấy, vì vậy tôi bắt đầu vuốt ve con cặc của anh ấy.