Trong nhiều trường hợp, điều này đã xảy ra thậm chí trong một tuần. Vào ngày hôm đó, tôi đã cho anh ấy số của mình và nếu bạn muốn đặt mua một món đồ nào đó ở chợ, hãy cho tôi biết tôi sẽ mang nó đến hoặc nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào khác, hãy cho tôi biết. Dù sao, chúng ta bây giờ là bạn bè. Chị dâu tôi cũng cười bảo ừ rồi cho tôi số điện thoại. Bây giờ tôi và chị dâu gọi điện hỏi chồng tôi có ở nhà không, nếu cần thì báo cho anh ấy biết. Thế là tôi phi thẳng đến nhà chị dâu. Chị dâu tôi cũng rất vui mừng. Tôi trò chuyện với họ qua tách trà và tiếp tục đụ bộ ngực say xỉn của họ bằng mắt mình.