Đầu tiên học nghề trong một tháng. Người giám sát hiện đang ở đó sẽ dạy cho bạn tất cả công việc. Nếu bạn cảm thấy bạn có thể làm được ngay bây giờ, tôi sẽ gửi anh ta đến một nhà máy khác và thay bạn làm giám sát viên. Tôi nói được rồi. Sau đó, tôi ngập ngừng hỏi – và tiền lương? Nghe vậy, anh ấy bắt đầu vuốt ve đùi tôi và nói: “Nếu em nói vậy thì đưa nó cho anh ngay bây giờ”. Sau một lúc do dự, tôi nói – ý bạn là gì? Anh nói – Chính sau đêm đó mà hôm nay anh em mới gặp nhau. Không có ai ở nhà bây giờ. Nếu bạn đã sẵn sàng, bạn có thể thưởng thức nó. Nói rồi anh đưa tay về phía mẹ mình và bắt đầu vuốt ve bà.