Giúp đỡ em hàng xóm đang lạnh và rồi được nàng trả ơn

Chúng tôi đã nói chuyện trên trò chuyện thoại hai ngày trước. Hạnh phúc của tôi không có giới hạn khi tôi nghe điều này. Sau đó anh ấy gọi cho tôi. chúng tôi đã nói chuyện trong một thời gian dài. ban song o dau? Vì vậy, anh ấy nói tôi sống ở Mohali và tôi đã kết hôn. Tôi hỏi cô ấy chồng cô ấy đang làm gì. Vì vậy, cô ấy nói chồng cô ấy là người lái xe và hầu hết thời gian ở ngoài. Tôi hiểu mọi thứ xảy ra. Tôi đã dành cho cô ấy một lời khen nhỏ – bạn rất tốt bụng. giọng của bạn rất hay Tôi muốn gặp bạn. bạn đã sẵn sàng để gặp tôi chưa Ban đầu cô hơi lưỡng lự, nhưng sau đó đã đồng ý.