Giáo viên tới nhà học sinh để thổi kèn

Giáo viên tới nhà học sinh để thổi kèn, Cả hai chúng tôi bắt đầu tận hưởng rất nhiều quan hệ tình dục. Khi đó, cả hai đã đến mức quyết định đường ai nấy đi, thậm chí là kết hôn. Nhưng điều này là không thể. Rồi việc học của tôi cũng kết thúc từ đó và tôi đến nhà tôi. Tên tôi là Vishal Sharma. Tôi là một cậu bé ở quận Ajmer của Rajasthan. Tôi rất tuyệt và kích thước dương vật của tôi là 8 inch. Tôi thích đọc những câu chuyện đam mê. Đây là câu chuyện đầu tiên của tôi, vì vậy xin vui lòng bỏ qua nếu bạn có bất kỳ sai sót.