Gặp lại mối tình đầu với rất nhiều kỷ niệm đẹp

Tôi hôn lên môi bạn và ôm bạn. Hai ngày nữa cho đến khi Jiju đến. Nếu tôi phải cầu nguyện ở mộ vài ngày nữa, Jiju sẽ đến nhà tôi. Ngừng quan hệ với tôi. Jiju thường hôn Aa mỗi đêm. Mỗi ngày, Apa kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra. Apa thậm chí còn không biết rằng có con cặc của Jiju trong âm hộ của mình. Anh ấy không thích quan hệ tình dục với Jiju chút nào. Jiju ở nhà chúng tôi 5 ngày, ở nhà anh ấy 2 ngày rồi quay lại. Sau khi rời Rafiq, Zohra và tôi bắt đầu uống rượu thoải mái. Vài ngày sau khi Jiju đi, Apa nói với Ami rằng cô đã bị trễ kinh.