Một thoáng thèm khát lóe lên trong mắt anh. Tôi cảm thấy như cô ấy đã không có tinh trong nhiều ngày. Hôm nay chắc chắn nàng sẽ có được con cặc của tôi nên sự ham muốn của nàng lộ rõ. Tôi cũng ngủ với anh ta. Nhìn vào mắt tôi, cô ấy hôn tôi trìu mến và nói – chồng tôi không sống với tôi. Tôi sống ở nhà của mẹ tôi. Tôi cũng có một cô gái, cô ấy vẫn còn trẻ. Tôi có rất nhiều tiền… Tôi chỉ làm công việc này vì sở thích của mình. Cha tôi là một địa chủ. Họ gửi tiền vào tài khoản của tôi hàng tháng. Tôi là con một của bố tôi. Tôi không muốn lừa ai, và tôi không muốn lừa chính mình.