Cả Radhika và bạn đều đang vui vẻ… nhưng hãy để tôi cũng vậy. Radhika- Không, không phải… Shiv, đừng nói chuyện! Đồng ý với Didi-Radhika. Nhưng cô ấy không đồng ý và bỏ đi. Didi đi sau để ngăn anh ta lại. Monica đứng ở cổng nói – Chị cứ để đấy, chị đóng cổng từ bên trong. Monica- Không có gì xảy ra. Cô ấy cao béo … cô ấy sẽ không nói chuyện với bất cứ ai. Tôi biết anh ấy … bạn sẽ không khó chịu đâu. SISTER: Chắc chắn chị sẽ không nói cho ai biết chứ? Chị Monica, không có gì thực sự xảy ra cả. Bỏ lại tất cả những điều này và để niềm vui bắt đầu. Muốn.