Em rau sinh viên người nhỏ được cái lông lồn rậm

Em rau sinh viên người nhỏ được cái lông lồn rậm, Tôi cho Alpana uống lần lượt 6 peg. Tôi có thói quen hút thuốc sau bia, nên tôi châm thuốc. Arpana nói rằng anh ấy cũng say Tôi cũng phải hút thuốc. Tôi cũng cho anh ta một ít thuốc lá. Cả hai chúng tôi đã uống rất nhiều điếu thuốc trong bài rap say xỉn của mình. Sau đó, chúng tôi đã có thức ăn của chúng tôi. Dấu hiệu của Alpana bắt đầu bị ảnh hưởng và tình trạng của cô ấy ngày càng xấu đi. Tôi bế anh ấy lên đùi và đặt anh ấy xuống giường. Cả bốn chúng tôi đã ăn và uống rất nhiều sau đó.