“Vâng, tôi muốn làm điều đó”. Chúng tôi tiếp tục xem tạp chí và tôi bắt đầu ước rằng anh ấy sẽ yêu cầu tôi nói đồng ý một lần nữa. Tôi nhìn vào con cu của những người đàn ông đó và tự hỏi liệu con cu của anh họ tôi có giống như vậy không. Về phần tôi, tôi đã bị bật ra và con cặc của tôi không còn vừa trong quần nữa. Mới chín tuổi, tôi đã có một con cu khá phát triển và anh họ tôi biết điều này, vì vậy vấn đề là ở Puerto Rico chúng tôi nói như thế nào “đi đến cambiá”, nghĩa là anh ấy sẽ thổi tôi và tôi sẽ thổi anh ấy, anh ấy sẽ đặt nó trong tôi và tôi sẽ đặt nó.