Em cứ việc nhấp thỏa thích nhé

Nhưng không có gì ngoài tình bạn, và tôi không nghĩ về điều đó. Một ngày nọ, tôi vẽ henna lên đầu Thảo. Tôi ngồi trên cầu thang với hai chân dang rộng và một chiếc đèn dưới chân. Thảo tiếp tục đặt khuỷu tay của anh ấy lên thang ngay trước âm hộ của tôi… hầu như không chênh lệch 3-4 inch. Nhưng tôi thấy thoải mái vì từ trước đến nay Thảo chưa từng làm gì cả. Nhưng ngày hôm đó Thảo đã từ từ đặt khuỷu tay lên âm hộ của tôi. Tôi nghĩ Thảo đã vô tình làm điều này. Nhưng âm hộ của tôi đang cù lét với khuỷu tay của mình. Anh ấy dùng khuỷu tay ấn mạnh hơn vào âm hộ của tôi. Lần đầu tiên ai đó chạm vào âm hộ của tôi.