Em ấy đã mang lại những điều tuyệt vời nhất

Em ấy đã mang lại những điều tuyệt vời nhất, Tôi bắt đầu hỏi vậy bạn đang làm gì. Tôi nói không có gì, chỉ xem video trên một chiếc điện thoại như vậy. Bây giờ cô ấy bắt đầu nói chuyện với anh ấy mỗi ngày. Ngày tôi không gọi, cô ấy đang gọi cho chính mình. Ba hoặc bốn ngày nữa trôi qua theo cách này. Thứ bảy tuần sau đã đến. Cô ấy nói Ngày mai sẽ là kỳ nghỉ của bạn, phải không. Tôi nói vâng thưa bà. Tin nhắn của anh ấy đến vào tối hôm đó. Một lúc sau điện thoại reo. Bắt đầu nói qua điện thoại Tôi đã nhắn cho bạn địa chỉ nhà, Aditya ji.