Tôi không ở đây để làm phiền bạn, nhưng để làm hài lòng bạn. Mẹ – Mẹ không thể lừa được bố con đâu. Tôi- Vậy bạn đã nói với bố bạn rằng tôi đã chơi bạn chưa? Mẹ – không. Tôi đã làm điều này như thế nào? Mẹ, mẹ có ý gì? Tôi-Không, tôi chỉ muốn bạn đụ tôi và bố vì bố không thể làm cho bạn hạnh phúc. Bạn và tôi biết điều này. Mẹ – Được rồi… lấy nó. T-tôi không thích điều này…Hôm nay tôi phải hỗ trợ bạn bằng tất cả sức lực của mình. Mẹ – Tôi không làm gì cả. Tôi – được rồi. Rồi tôi hôn mẹ thật mạnh và mở sari ra. Sau đó, tôi mở áo khoác của mình, và tôi mở Kage no Nada.