Savita – Đã một tháng trôi qua. Tôi – sau đó tôi nghĩ rằng mông của bạn là một chút quá rộng. Nhân tiện, bây giờ bạn trông ngầu hơn. cô bắt đầu cười. Sau đó tôi hỏi anh ấy – chỉ cần hỏi, bạn trai Terra đó có còn liên lạc với bạn không? Trước khi chúng tôi kết hôn, nó có ở đó, nhưng bây giờ thì không. Nhưng anh rể không đồng ý. Mới về được 5 ngày, tôi- con khốn, bạn chưa bao giờ nói với tôi. Tôi thẳng thừng từ chối. Này, tôi không thể tha thứ cho anh ta và anh ta cũng là một người lạ. T-Bạn nên nói với tôi một lần Savita-Này, tôi phát hiện ra khi tôi đến khách sạn.