thật là đùa giỡn! Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã thực sự tìm hiểu kỹ phần mềm này, và tôi quen thuộc với nó hơn Word, và họ vẫn đến gặp tôi để xem họ có vấn đề gì không. Trong vòng hai ngày, tôi đã tìm ra các hoạt động cơ bản của phần mềm và cũng hiểu được một nửa về một số khái niệm lập trình nâng cao hơn. Tôi quyết định hành động, chồng cô ấy đi vắng hai tuần rồi, chắc cô ấy cũng muốn lắm phải không Hôm đó chuẩn bị tan sở, tôi cầm sổ đi đến văn phòng của họ, vì tôi biết trong văn phòng của họ có ba người phụ nữ, cô ấy không có con cái, hai người kia sau khi tan sở đều phải về. hehe! Khi tôi đến văn phòng của họ, trước tiên tôi cho họ xem những gì tôi đã làm,