Dịch vụ chăm sóc đặc biệt tại nhà

Anh ấy bắt đầu cố gắng mở salwar nada của tôi. Tôi bắt đầu từ chối không cho ai nhìn thấy mình. Anh ta nói – không có ai ở đây cả. Tôi nhìn xung quanh và không thấy ai ở đằng xa. Ngay sau đó Sumit đã kéo mạch salwar của tôi. Ngay khi nada mở ra, salwar trượt xuống khi chúng tôi đứng dậy. Tôi nói – không, điều này không chính xác. Anh ta nói – bạn ơi, chỉ cho tôi một lần thôi. Tôi tiếp tục từ chối, nhưng anh ấy sẽ không đồng ý. Tôi đồng ý đáp ứng yêu cầu của anh ấy. Ngay sau khi tôi nói có, anh ấy quỳ xuống và bắt đầu kéo quần lót của tôi xuống.