anh muốn em ăn anh và anh muốn chúng ta làm tình như chưa từng làm trước đây! Sóng xung kích của câu nói đó phản chiếu trên khuôn mặt của em họ tôi. Tôi bị ảo giác, vì đó là điều tôi muốn nhất vào lúc đó.Khuôn mặt của Monica như một bài thơ và không mất nhiều thời gian để cô ấy nói… -Cái…?…anh định làm gì.. .hai người cùng nhau..?…Chuyện đó sẽ thế nào…? Sau đó, tôi nói với em họ rằng chúng tôi đã làm chuyện đó được một thời gian. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên. Cô ấy không thể nói thêm bất cứ điều gì. Chúng tôi nói với cô ấy rằng đây sẽ là bí mật của chúng tôi và cô ấy gật đầu.