Cưỡng hiếp em hàng xóm ngọt nước đang đi đổ rác

Thấy cô, tôi đến lớp tôi từ đó. Tôi đã không rời khỏi lớp học vào ngày hôm đó và tiếp tục cảm nhận những ngón tay ngọt ngào của anh ấy trên con mèo của tôi. Vào kỳ nghỉ, khi mọi người đã về hết, tôi đến gặp anh ấy và nói – hãy đưa chân cho tôi. Anh ấy nói – hãy vào trong và lấy nó. Có một căn phòng nhỏ dành cho lính gác. tôi đã đi đến nó Anh ta cũng vào sau tôi và đóng cổng lại. Tôi nói – để tôi đi, tôi đến muộn. Anh ấy nói – với một điều kiện… Cho tôi xem con mèo của bạn đầu tiên. Tôi không nói gì. Anh nói – Nhanh lên, tôi cũng muộn mất. Tôi cũng phải cởi quần jean và mặc quần legging vào nên tôi nói.