Cuối tuần ấm áp cùng em gái ngành hàng ngon

Tôi đã nói với Nguyên – vũ khí có kích thước khác nhau sẽ được hiển thị trên màn hình phía trước. Nguyên – Được rồi. Đầu tiên, số thứ 5 cho thấy con gà trống lớn nhất. Điều này có thể làm cho âm hộ của phụ nữ trở nên rác rưởi. Và sau đó là cái thứ hai… kích thước của vũ khí đã tăng lên nhiều hơn, nhưng nó không to bằng. Nguyên mở lưỡi bằng vũ khí thứ hai của mình. Nguyên- Của Avinash rất lớn và của bố vợ tôi nhỏ hơn thế này một chút. Tôi tôt. Nguyên bắt đầu hỏi tôi một cách khêu gợi – vũ khí của bạn lớn cỡ nào? Tôi – bạn sẽ biết nó bằng cách đặt nó vào trong.