Con trai nện vào cái bím múp của mẹ kế

Đàn ông đến đây để vui chơi. Khi hiểu rằng đây là khu đèn đỏ của Barrier, tôi mắng anh họ của mình và nói – tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Cô ấy nói – chúng tôi chỉ đến trong vô thức. Sau đó, chúng tôi bắt đầu trở lại từ đó. Tôi không ngừng nghĩ về anh ấy. Tôi cảm thấy nhột nhạt khi nghĩ rằng những người phụ nữ ở đây đang nhận được những con cu mới mỗi ngày. Các quý cô ở đây chắc đã nếm đủ thứ hủ tiếu, to béo, cao nhỏ. Trong hai ngày, tôi muốn sống như thế này. Tôi sẽ tự mình gọi cho khách hàng. Hãy dụ dỗ họ bằng cái mông của cô ấy.