Con đang nằm viện, bố tranh thủ bú lồn bạn gái của con

Cô ấy gục xuống và tôi ăn kem trong âm hộ của cô ấy. Một lúc sau cô ấy nổi nóng và bắt đầu đòi bú cặc. Tôi đặt cô ấy nằm xuống và đặt con cặc của tôi vào âm hộ của cô ấy và bắt đầu cọ xát nó. Cô muốn nhấc mông của mình và nhét một con cặc vào trong. Nhưng tôi chỉ tham gia vào việc cọ xát âm hộ của mình với con cặc của mình. Khi tôi cọ con cu của tôi vào âm hộ của Dolly, cả con cặc của tôi và âm hộ của Dolly đều chuyển sang màu đỏ tươi. Rồi tôi đẩy thật nhanh con cặc của mình vào trong lỗ âm hộ của Dolly. Cô không mong đợi một con gà trống đi vào thời điểm này. Tôi có tinh trùng của tôi trong âm hộ của Dolly.