Tôi nói – đúng. Anh ấy ngay lập tức hỏi tôi – bạn có bạn gái chưa? của tôi vừa mới vỡ. Cho đến hôm nay, tôi và Didi chưa bao giờ trò chuyện kiểu đó, nhưng tôi không biết hôm nay Didi cảm thấy thế nào. Tôi cũng nói – vâng, tôi có bạn gái. Có 3 hoặc 4 Jugaards, vì vậy … nhưng tôi chỉ nói với Didi một điều. Sau đó, cô ấy bắt đầu bảo tôi cho cô ấy xem ảnh. Tôi đã nói – một câu hỏi tại một thời điểm. cô ấy bắt đầu cười. Tôi lại úp ngược cái chai. Lúc này miệng chai đã đến chỗ Didi và dừng lại. anh ấy cũng đã lấy sự thật. Tôi cũng rất hào hứng với câu hỏi về bạn gái của Didi.