Đã 8 ngày kể từ khi chúng tôi nói chuyện trong một tuần. Cả hai đều về nhà ngay lập tức. Tôi đưa xe về nhà. Sau đó anh mở cổng và đi lên lầu. Tôi về phòng và con dâu tôi cũng lên phòng. Nhân tiện, nhiều người ăn mừng ngày lễ tình nhân. Tôi là một trong số họ Là. Tôi đã tận hưởng ngày lễ tình nhân hàng năm kể từ thời đại học của tôi. Nhưng ngày lễ tình nhân năm nay là một ngày đặc biệt trong cuộc đời tôi. Bởi vì ngày lễ tình nhân này, tôi đã tận hưởng cùng một ngày theo một cách khác, với hai người bạn đời khác nhau. Trước khi tiếp tục, hãy để tôi kể cho bạn nghe về bạn trai của tôi.