Có lẽ cô bạn thân của tôi đã nghiện bộ môn thổi kèn, Tôi đút con cặc vào âm hộ lần thứ ba rồi đẩy vào. Lần này thì con cặc của tôi đã thâm nhập vào âm hộ của anh ta đến một phân. Âm hộ chặt chẽ của cô ấy chỉ cần phải có một vòi nước đầy đủ vì vậy tôi bắt đầu hôn cô ấy ngay lập tức. Vì vậy, tôi trộn môi của mình và của tôi. Tôi bắt đầu hôn anh ấy và từ từ đẩy con cặc của tôi vào âm hộ của anh ấy. Lund bị mắc kẹt bên trong. Tôi mút mạnh môi cô ấy và thúc mạnh vào mông của tôi khi toàn bộ con cặc của tôi rơi vào âm hộ của cô ấy. Nước mắt anh trào ra.