Cô em gái của người yêu có cặp vú cực khủng

Bây giờ, người phụ nữ trong tôi đã bắt đầu muốn nhiều hơn nữa. Tôi muốn trở thành một người phụ nữ hoàn chỉnh. Trong những ngày đó, không thể là một người phụ nữ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, người ta nói rằng “Ở đâu có ý chí, ở đó có cách!” Tôi cũng tìm thấy con đường của mình. Tôi đã không làm bài tập về nhà ngày hôm đó. Ngài nói rằng ông ấy và bà đang đi học, vì vậy tôi phải ở lại đây và hoàn thành bài tập về nhà. Tôi đã ở một mình trong cả ngôi nhà ngày hôm đó. Đầu tôi đầy những suy nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy nữa. Hôm nay bạn có thể là một người phụ nữ hoàn chỉnh.