Pooja nói với mẹ – Mẹ đã nói hết rồi. Con về phòng đi. Bây giờ tôi cũng đến với họ bằng cách báo cho họ tin vui này rằng tôi sẽ là mẹ của con họ. Sau đó, cô ấy nói – bạn sẽ vừa là cha vừa là chú. Anh ấy cũng đã khiến tôi trở thành một người cha. Tôi cũng vui vẻ xé áo choàng pooja của mình. Áo lót và quần lót của cô cũng bị rách. Tôi đánh anh ta ở đó và bắt đầu chết tiệt. Cô nức nở nói – Thôi yên tâm đi anh ơi, em có đứa con riêng của anh trong bụng rồi. Tôi hỏi – mẹ ở đâu? Cô ấy nói – nói mẹ chồng chứ không phải mẹ đẻ. Giờ anh ấy đã làm con rể cho anh rồi.