Anh nghĩ, họ là những phụ nữ quan tâm đến đầu tóc hơn là công việc, và anh có xu hướng coi thường cô thư ký của mình. Nếu tôi không trả cho họ một mức lương cao như vậy, họ chắc chắn sẽ làm việc tốt hơn. Trong tháng đầu tiên làm việc với công ty, Derek chỉ nhìn thấy một phẩm chất haykhuyết điểm” duy nhất, nếu bạn có thể gọi như vậy, ở ông Luxford. Nó liên quan đến thái độ của anh ấy đối với phụ nữ trong đội ngũ nhân viên, cho dù đó là thư ký hay người thu thập dữ liệu. Anh ta tạo ấn tượng rằng họ dường như vô dụng đối với anh ta, rằng anh ta biết rất ít về họ, rằng họ đang đòi hỏi.