Dương vật của tôi trở nên cương cứng trong giây lát và em gái tôi hạ tay xuống để cảm nhận kích thước của nó, thốt lên một tiếng thán phục và thích thú, chắc chắn đang nghĩ đến điều gì đang chờ đợi mình. Lẽ ra tôi nên nghĩ rằng mẹ và em gái tôi đã có ý định như vậy, đặc biệt là khi mẹ tôi sai chúng tôi đi tắm, nhưng tôi không hề nghĩ rằng mẹ có ý định đi cùng nhau, tất nhiên. Em gái tôi không chờ đợi lâu, không giống như mẹ tôi, người yêu thích màn dạo đầu. Cô ấy nhanh chóng cầm lấy dương vật của tôi và không để nó có thời gian vươn ra hết cỡ, đưa nó vào âm đạo của cô ấy, điều đó thật dễ dàng,