Chủ tịch số hưởng và em thư ký dâm đãng

Cô ấy đang mút con cặc của tôi một cách say sưa. Tôi thấy âm thanh phát ra từ miệng anh ấy rất dễ chịu. Malini đứng dậy và đi đến Angika. Angika chải tóc cho Malini và đưa miệng cô ấy đến gần con cặc của tôi. Malini cũng trông giống như một người chơi vững chắc. Cô ấy đẩy con cặc của tôi vào miệng mà không nhai và bắt đầu bú. Con cặc của nàng mút nhiều hơn tôi tưởng tượng. Tôi bú cu tôi nhiều hơn Angica. Chỉ một phần nhỏ con cặc của tôi ra khỏi miệng cô ấy. Cô ấy đang xoa bóp toàn bộ con cặc bằng lưỡi của mình. Tôi đã rất phấn khích cho nụ hôn đó.