Lúc này Huyền đã trèo lên người chị và chị bắt đầu liếm khe của mình. Huyền kéo tôi lại gần cô ấy và hôn tôi dịu dàng. Sau đó, cô ấy đi xuống nơi cơ thể của Laura và của tôi kết nối và cô ấy bắt đầu liếm cả con cặc của tôi và của em gái cô ấy. Laura đạt cực khoái và Huyền cũng vậy. Tôi xuống khỏi Laura và xoay Huyền để cô ấy đứng bằng bốn chân. Tôi định liếm hậu môn của cô ấy nhưng tôi thấy nó cũng chảy nước miếng rồi, chắc tại nhờ Laura nên tôi chĩa thẳng con cu của mình vào cái mông nhỏ của nó mà đút vào, Laura bắt đầu liếm cả hai hòn dái của tôi và cái khe của em nó một hồi lâu rồi nó bắt đầu nắc.