trong khi tôi tiếp tục giúp đỡ, đặc biệt là em họ của tôi, dì của tôi, cô ấy nhận ra rằng tôi thậm chí đã ngừng làm việc của mình để giúp đỡ họ, vì vậy cô ấy đối xử với tôi bắt đầu thay đổi, cô ấy có nhiều tình cảm hơn , một hôm cô ấy còn nói với tôi rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ trả cho tôi tất cả những gì tôi đã làm cho cô ấy và cho em họ của tôi, trong khi tôi cứ nghĩ về cô ấy một cách phi thường, ngửi quần lót và áo lót của cô ấy. Một hôm, tôi về nhà vào khoảng ba giờ chiều, chào dì tôi, và tôi hỏi về em họ của tôi, vì tôi phải giúp cô ấy làm bài tập,