Cô Lin nói… Tôi đã hôn Thầy Lin… anh ấy hôn tôi, áp tay lên mặt tôi… và chúng tôi hôn nhau như trong phim… anh ấy mút lưỡi tôi vào tôi… Ohhh ohh Tôi có thể chịu không nổi!! Trong cùng thời gian, Thân cây của tôi liên tục lọt vào trong cu của thầy Syam… thầy ấy chỉ biết rên rỉ.. “Ohh ohh ohh tuyệt nhất Zaf… tuyệt nhất!!” Nước từ mông của thầy Syam làm trơn cái vòi của tôi… Tôi cũng đào nó thật sâu… Chính Sư phụ Lin đã bảo tôi nhúng cái vòi của mình vào ngực của Thầy Syam ngay lập tức… Tôi cảm thấy anh ta véo trục của tôi. Nó không to bằng que của Mike hay Zaki.. hehehe..” thầy Syam nói, tôi không biết những cái tên mà thầy gọi tu… chỉ leh giữ anh ấy … khó khăn !!