Chị gái người yêu làm tôi cạn sạch tinh trùng

Chị dâu nói – anh… lối này! Cô ấy coi tôi như chồng của bạn mình. Tôi nói – Rất có thể bạn không phải là người nói chuyện với người nói. Bây giờ chị dâu tôi cũng hiểu rằng người muốn nghe máy không ai khác chính là chồng của bạn chị ấy, tức là tôi. Chị dâu gọi tôi vào trong. Một đồ uống lạnh được phục vụ, cô ấy nói – hãy lấy cái này, loa của bạn… hãy kiểm tra nó. Tôi nói — này chị dâu, bây giờ chị đang tìm gì vậy. Tôi chỉ muốn điều này. Vừa nói tôi vừa ngó sang mẹ chị dâu, bắt đầu ra giá. Chị dâu tôi không lấy tiền của tôi. Cô ấy nói – nó miễn phí cho bạn.