buổi sáng, buổi chiều khi điện thoại reo và chính bố tôi gọi đến đón tôi sau đó, tôi bảo ông ấy để tôi đến cuối tuần vì là kỳ nghỉ, sau khi nói chuyện với mẹ tôi, ông ấy xác nhận rằng họ sẽ cho phép tôi ở lại cho đến cuối tuần. Tôi nhắc bạn rằng việc đến thăm nhà dì tôi thường xuyên không phải là thông lệ, Hơn nữa, tôi nghĩ rằng năm ba tuổi tôi lại đến thăm họ, tôi cũng thú thật rằng tôi đã không nhớ rằng tôi đang ở nhà dì, nơi mà tôi luôn muốn đến để tìm đôi dép thơm của dì. Bảy giờ tối đến và trong khi chúng tôi đang xem TV. với anh họ của tôi, chú của tôi đã đến.