khi anh bằng tuổi em, anh lên thành phố kiếm việc làm để giúp bố mẹ em… Anh đã có cơ hội gặp một người đàn ông tuyệt vời, anh đã bị cuốn theo điều đó và những gì phải xảy ra đã xảy ra, Sau này tôi mới biết anh ta đã có gia đình, thế là tôi có thai, tôi trở về thị trấn và có một cô gái xinh đẹp, rồi người đàn ông đó… người đàn ông tôi yêu đã tìm kiếm tôi, anh ta không hề biết đến sự tồn tại của cô gái đó, anh ấy yêu cầu tôi kết hôn và… thật tuyệt vời!! Bạn đã chấp nhận? Tất nhiên là tôi đã làm… nhưng bố mẹ bạn kiên quyết phản đối, lần đầu tiên tôi đối mặt với bố bạn…