Thông thường trong một tháng, tôi sẽ đến thăm mỗi dự án hai lần và sẽ ngủ qua đêm tại một khách sạn gần đó. Nếu outstation này là khá thường xuyên, rất nhiều cô gái và phụ nữ mà tôi đã gặp. Những cô gái và phụ nữ từ phía bắc này khá thân thiện và hài hước. Tôi muốn nói với bạn về mối quan hệ của tôi với Syria. vì tôi bắt chuyến tàu từ KL lúc 9 giờ sáng và cuộc họp kết thúc lúc 5 giờ chiều, hôm đó tôi hơi mệt và sau khi họp tại địa điểm dự án, tôi vội vã đến nhận phòng khách sạn mà thư ký của tôi đã đặt. Có người gợi ý rằng tôi chỉ nên ở khách sạn Summit vì nó hơi gần địa điểm dự án cho cuộc họp tiếp theo của tôi vào ngày mai.