Bây giờ Ludmilla không rút ra, thực tế là cô ấy đã uống cạn đến giọt cuối cùng và sau đó cô ấy dùng miệng lau sạch âm hộ tôi. Vì bây giờ cô ấy đã hành động theo lệnh của tôi, tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt và ngực của cô ấy trong khi với một cái nhìn tán thành, tôi nói: – Bạn thấy con chó cái, nếu bạn tuân theo lệnh của tôi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. “Anh nói đúng, anh yêu,” cô đáp. – Em còn trinh không? – Tôi hỏi dù đã đoán được câu trả lời khẳng định của anh. – BẰNG? – cô hỏi với điệu bộ không hiểu anh đang hỏi gì. – Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đã từng bị chịch, nghĩa là nếu bạn đã làm tình?